İçeriğe geç

DÖF Nedir? Düzeltici Önleyici Faaliyet

döf nedir
Bizi Paylaşın

Düzeltici önleyici faaliyet kaliteli, etik değerlere sahip çıkan ve işlerin organize şekilde yürümesi için kurulan bir örgüt olarak bilinir. Uluslararası düzeyde giyim, gıda, sağlık, elektronik gibi farklı alanlarda üretim, paketleme, ulaşım gibi temel durumların kontrol edilmesi; tüketicilerin şikâyetlerini göz önüne alarak değerlendirmeler yapılmasını sağlar. Özellikle giyim, gıda sektörlerinde aktif olarak insan sağlığını tehdit edecek koşulların denetimi DÖF tarafından yapılmaktadır.

Düzeltici önleyici faaliyetler kapsamında kurum ve kuruluşlar her aşamada denetlenebilir. Bu denetimin olması kaliteli, sağlık koşullarını tehdit etmeyecek şekilde üretim, dağıtım ve tüketim koşullarının sağlanması açısından önem taşır. DÖF nedir ne işe yarar sorusunun asıl cevabı kaliteli üretim, dağıtımın gerçekleştirilmesi için örgütlenme şekli olarak bilinir.

DÖF Nedir?

döf ne demek

Kuruluşların üretim sürecinde yapmış olduğu sürekli ya da belirli aralıklı hatalar canlıların sağlığını tehdit edebilir. Bu nedenle belirli aralıklarla DÖF tarafından kuruluşlar üretim aşamaları denetlenir. DÖF içeriğinde ise ISO iş standartları belirlenmiştir ve bu denetimler içerisinde belirli kriterler belirlenmiştir.

DÖF nedir ve hangi şartlarda uygulanır? Giyim, gıda, elektronik gibi birbirinden farklı sektörlerde kuruluşların üretim ve dağıtım aşamalarında kontrol mekanizması devrededir. Özellikle kişilerin sağlığını tehdit edecek koşulların yaratılmadan üretime devam edebilmesi açısından DÖF yani düzeltici önleyici faaliyet kurumunun olması önem taşır.

Bireylerin sağlıklı ve güvenli şekilde yaşaması için tüketilen eşya, gıdaların belirli standartlarda üretilmesi için denetimlere tabii olması gerekir. Bu konuda ise akla ilk gelen DÖF olarak bilinir. DÖF açma ne demek? DÖF açılımı Düzenleyici ve önleyici faaliyet olarak açıklanır. Bir kuruluşun üretimi denetlenir ve herhangi bir problem gözlemlendiğinde faaliyeti durdurulur.

Kuruluşların üretim, dağıtımlarında sorun teşkil edildiğinde DÖF devreye girer. Özellikle insan ve canlıların sağlıklarını, güvenliklerini tehlikeye atacak düzeyde faaliyetler gösterilmesi durumunda DÖF faaliyet durdurma kararı açabilir. DÖF ne demek ne işe yarar? Üretim aşamasında sorun olmaması ya da belirli kuruluşlarda saptanan kalitesizlik durumlarını denetleme gerekirse faaliyet durdurma işlemlerinin yapılmasını sağlar.

Kimler DÖF Açabilir?

DÖF bir kuruluşun üretim aşamasında uygunsuz, kalitesiz şekilde çalışmasını durdurmak için açılır. Kuruluştaki herhangi bir personel ya da müşteri DÖF açılması için müracaat edebilir.

Uygunluk durumunun testi, uygunsuzluk durumu, potansiyel uygunsuzluk hali, önleyici faaliyet ve düzeltici faaliyet şeklinde denetim yapılır. Bu durumlarda başlangıçta kuruluşun işleyişine uygun prosedürler dışında çalışmasının tespiti durumunda gerekli işlemler yapılır.

Kuruluşların kaliteli, uluslararası belirli koşullara uygun, sağlığın korunması için tedbirli ve titiz çalışması için DÖF bulunur. DÖF nasıl açılır ve kapatılır? Kuruluşun başında bulunan ve denetimi sağlayan yönetim bulunur.

Üretim, paketleme aşamasında herhangi bir usulsüzlük, kalitesizlik durumu tespit edildiğinde faaliyet durdurma kararı dâhil alınabilir. Ancak süreç boyunca üretimde herhangi bir sorun yaşanmamışsa DÖF dosyasının alt kısmında bulunan DÖF Sonlandır kısmı doldurulur.

Bu yetki ise sadece yönetim temsilcisine aittir.  Not ile birlikte DÖF kapatılır. Herhangi bir gıda üretiminde sorun varsa DÖF örnekleri incelenerek kalitesizlik, uygunsuzluk formları doldurulur. Böylece kuruluşun üretiminin düzelmesi, hataların giderilmesi sağlanır.

Hangi Konularda DÖF Açılır?

Düzeltici önleyici faaliyet amacı kuruluşların kaliteli, belirli standartlara uygun üretimin devamlı olarak sağlanmasıdır.

Özellikle insan ve canlıların hayatlarını devam etmesi için gıda, tekstil, teknoloji gibi alanlarda üretim yapan kuruluşların düzenli olarak denetlenmesi önem taşır.

Hangi konularda DÖF açılır? Kuruluşlarda uygunsuz üretim şüphesi, tespiti, denetimi, uygunsuzluk potansiyel şüphesi varsa yetkili merci tarafından DÖF açılır. Açıldığı süre boyunca düzenli takip sistemi ile kaliteli üretime tekrar geçiş için süre tanınır.

DÖF kuruluşlaırn kaliteli, prestijli şekilde üretim yapmasını destekler. Özellikle bireylerin sağlıklı, güvenli şekilde kuruluşlardan alışveriş yapması, sağlıklarını tehdit edecek düzeyde ürünler ortaya çıkmaması için DÖF denetimleri önemli rol oynar.

DÖF süreci nedir? Herhangi bir şüphe dolayısıyla ya da kalitesizlik, uygunsuzluk üretim tespit edildiğinde gerektiğinde kuruluşların üretimi durdurma ya da üretimi düzenleme imkânı elde edilir. Böylece kuruluşların gelişigüzel üretimi durarak kaliteli şekilde ürünlerini müşterilere ulaştırmaları sağlanır.

DÖF Örnekleri

DÖF açılması durumunda kuruluşlar detaylı olarak incelenir ve üretim süreci, takibi yetkili kişiler tarafından titizlikle raporlanır. Bunun için DÖF örnekleri ve çalışmalarına bakılır.

Satın alınan ve satışa sunulan ürünlerde kalitesizlik tespit edilmesi, sunulan ürünlerin belirli koşullarda üretilmemesi ve kalitesiz olması, iç ve dış denetim hatalarının olması, iç ve dış istatistik bilgilerinin uyumlu olmaması nedeniyle DÖF açılır.

DÖF örnekleri sayesinde hem istatistik hem de temel bilgilerde olan eksiklik, uygunsuzluk belirlenir ve raporlanması kolaylaşır.

DÖF sonuçları doğrultusunda olumsuz sonuçlanan raporlar için farklı geliştirici önerileri bulunur. Müşteri ve kullanıcıların geri bildirimi, ürün içi ve dış istatistik bilgileri, bilirkişilerin görüşleri, tetkik ve bakım çalışmaları ile üretilen ürünlerin kaliteli olması için dönüştürülmesi sağlanır. Eğer ürünler çok sorunlu ise döf aracılığı ile üretim durdurma noktasına gelebilir. Üretim kaliteli hale gelene kadar farklı önlemler alınabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir